Audio


Emisija Mozaik ponedjeljkom – Bridž Turnir Imotski 2016

Rafael Lozo – predsjednik Bridge kluba “Imotski Tref”

Vanja Grahek – sudac

Pored tradicionalnih parskih turnira “Modro jezero” i “Crveno jezero” igra se i Klupsko timsko prvenstvo Jadrana…

OVE GODINE NA PRVENSTVU JADRANA SUDJELUJE 10 TIMOVA:

  • OPATIJA
  • RIJEKA
  • SPLIT (2 TIMA)
  • DUBROVNIK (3 TIMA)
  • ASTAREA
  • IMOTSKI (2 TIMA)

PLANIRANI POČETAK TURNIRA 07.10. (PETAK) U 20 SATI !

Klupsko timsko prvenstvo Jadrana                                    

07, 08, 09. listopada

Parski turnir imotska jezera:

  • Modro jezero I 08.listopada
  • Crveno jezero 09. listopada

Format natjecanja kao i do sad

Prijave timova poslati na e-mail: rafael.lozo1@st.t-com.hr