Natjecanja


IMP Modro Jezero

MP Crveno Jezero

Timsko Prvenstvo Jadrana

Grad Imotski

Imotski je stari grad, smješten na jugu Republike Hrvatske, na raskrižju Dalmatinske Zagore i Bosne i Hercegovine. Prvi put ga se spominje 950. godine u djelu De administrando imperio bizantskog cara i povjesničara Konstantina Porfirogeneta.

Multimedija


Listopadski turnir “Imotski 2023”

Foto galerija sa turnira koji je održan početkom listopada 2023.godine.

Dodjela nagrada 2023.godine

Video snimak dodjele nagrada na Listopadskom turniru “Imotski 2023”.

Zadnje objave