Dosadašnji pobjednici

2010.  Davor Draganić – Lucijana Ivelja

2011.  Neda Miladin Matković – Ivan Perić

2012.  Vera Gudac – Petar Gudac

2013.  Ivana Cvjetanović – Đivo Tikvica

2014.  Velibor Puzović – Đivo Tikvica

2015.  Dubravka Zvrko – Mario Majstorović

2016.  Ante Vilić – Faruk Mašić

2017. Čubela Stijepo – Jemo Pero

2018. Denis Putić – Anes Pozderac

2019. Dubravka Zvrko – Mario Majstorović

2021. Đivo Tikvica – Velibor Puzović